DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

丽讯,

我的位置:

 • DU7800-DHN激光投影机

  产品型号:DU7800-DHN激光投影机

  品牌:DHN
  报价:面议 (在产)
  经销商:迪东实业

  021-54800060、18918317310

 • DU8300-DHN激光投影机

  产品型号:DU8300-DHN激光投影机

  品牌:DHN
  报价:面议 (在产)
  经销商:迪东实业

  021-54800060、18918317310

 • DU7800-迪东DHN DU7800 投影机

  产品型号:DU7800-迪东DHN DU7800 投影机

  品牌:DHN
  报价:面议 (在产)
  经销商:迪东实业

  021-54800060、18918317310

 • DU8300-DHN迪东 DU8300专业工程激光投影机

  产品型号:DU8300-DHN迪东 DU8300专业工程激光投影机

  品牌:DHN
  报价:面议 (在产)
  经销商:迪东实业

  021-54800060、18918317310

 • HD5Kc-

  产品型号:HD5Kc-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • DW4Kc-

  产品型号:DW4Kc-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • DS+10K-M-

  产品型号:DS+10K-M-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

 • DS+8K-

  产品型号:DS+8K-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

 • HD8K-

  产品型号:HD8K-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

 • DW8K-

  产品型号:DW8K-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

 • HD7Kc-

  产品型号:HD7Kc-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

 • HD6K-

  产品型号:HD6K-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

 • DS+6K-

  产品型号:DS+6K-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

 • DW6Kc-

  产品型号:DW6Kc-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • DW5K-

  产品型号:DW5K-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

 • DS+6K-M-

  产品型号:DS+6K-M-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • LX1500-LCD数字投影机

  产品型号:LX1500-LCD数字投影机

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • LX900-LCD数字投影机

  产品型号:LX900-LCD数字投影机

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • LX650-LCD数字投影机

  产品型号:LX650-LCD数字投影机

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:立丰科技

  0311-85981539

 • LW600-LCD数字投影机

  产品型号:LW600-LCD数字投影机

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • LX500-LCD数字投影机

  产品型号:LX500-LCD数字投影机

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

 • LX380-LCD数字投影机

  产品型号:LX380-LCD数字投影机

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

 • LW300-宽屏幕LCD数字投影

  产品型号:LW300-宽屏幕LCD数字投影

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

 • DS+655-

  产品型号:DS+655-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • HD405-

  产品型号:HD405-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

 • DS+405-

  产品型号:DS+405-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • DS+305-

  产品型号:DS+305-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

 • Roadster HD10K-M-

  产品型号:Roadster HD10K-M-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

  经销商:西尔普科技

  010-62558575

 • Roadie HD+30K-

  产品型号:Roadie HD+30K-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:赢康科技

  010-67856868、67856511、800-810-9632、13910593375

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

  经销商:南京百音

  025-84704599(八线)

 • Roadster S+20K-

  产品型号:Roadster S+20K-

  品牌:科视CHRISTIE
  报价:面议 (停产)
  经销商:科视CHRISTIE

  021-6278 7708

  经销商:源通世纪

  010-82627616、52490680

1 2 3 4 ...32前往至